องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
Nongdoen Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์
   |      |      |      |      |   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนิงเดิ่น เรื่องประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565
ว่าที่ ร.ต.(ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง
ปลัดอบต.หนองเดิ่น   09 9171 6144
E-service
แบบแสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนทุจริต
ร้องทุกข์ร้องเรียน
OUR
SERVICE
แบบสอบถามความพึงพอใจ
กระดานสนทนา
คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือและมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
บริการออนไลน์ (E-Service)
กิจกรรม | ผลงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง