ติดต่อ/แผนที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

เลขที่145 หมู่ที่1 ตำบลหนองเดิ่น

อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 38000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4249-0880 

อีเมล์ : [email protected]