ติดต่อ/แผนที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

เลขที่ 145  หมู่ที่1  ตำบลหนองเดิ่น

อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ  38000 

โทรศัพท์/โทรสาร  0 4249 0880 

อีเมล์ : saraban@nongdoen.go.th


สอบถาม