ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น รายใหม่เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สอบถาม