กิจกรรม/ผลงาน
ร่วมงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ ณ วัดศรีสุมังวราราม หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
สอบถาม