กิจกรรม/ผลงาน
อบต.หนองเดิ่น มอบชุดตรวจ ATK ชุด PPE หน้ากากอนามัยและถุงมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเดิ่น

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบชุดตรวจ ATK ชุด PPE หน้ากากอนามัยและถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเดิ่น เพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป