กิจกรรม/ผลงาน
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ จุดชมวิว ทิวโขงงาม บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นำโดย นายกบัวไข ประเคนคะชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานพนักงานลูกจ้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ใส่ใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จุดชมวิว ทิวโขงงาม บ้านภูสวาท หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

สอบถาม